8:00 - 22:00

Ώρες Λειτουργίας Δευτ- Παρασκευή.

213 0266195

Τηλ. 24ωρης εξυπηρέτησης

Facebook

Instagram

Search
 

Ετήσια Έκθεση 2006

ΜΕΡΙΜΝΑ ΖΩΗΣ > Στήλες  > Απεξάρτηση  > Ναρκωτικά  > Ετήσια Έκθεση 2006 (Page 3)

Κεφάλαιο 1. Πολιτικές και νομοθεσία. Αξιολόγηση των εθνικών στρατηγικών για τα ναρκωτικά

Πολλές ευρωπαϊκές χώρες ανανεώνουν αυτόματα τις εθνικές στρατηγικές τους για τα ναρκωτικά, θέτοντας σε κίνηση μια κυκλική διαδικασία, στο πλαίσιο της οποίας τα αποτελέσματα της προηγηθείσας στρατηγικής ή της αξιολόγησής της αξιοποιούνται για τη διαμόρφωση της μελλοντικής στρατηγικής (ΕΚΠΝΤ, 2004α). Κατά τη διάρκεια του 2005 παρόμοιες διαδικασίες αναφέρθηκαν από την Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο, την Ουγγαρία και τη Ρουμανία. Η αξιολόγηση της...

Διαβασε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Πολιτικές και νομοθεσία. Νέες εθνικές νομοθεσίες

Λίγες χώρες τροποποίησαν σημαντικά τη νομοθεσία τους για τα ναρκωτικά κατά τη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου όσον αφορά αδικήματα και ποινές τόσο στον τομέα της κατοχής όσο και της διακίνησης. Στη Ρουμανία, βάσει ενός νέου νόμου και του νέου ποινικού κώδικα, θεσπίστηκαν διακρίσεις μεταξύ κακουργημάτων και πλημμελημάτων (πλέον τα πλημμελήματα τιμωρούνται με εκτέλεση κοινωνικής εργασίας και επιβολή ημερήσιων προστίμων), μεταξύ...

Διαβασε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Πολιτικές και νομοθεσία. Δημόσιες δαπάνες που συνδέονται με την καταπολέμηση των ναρκωτικών

Παρότι οι δαπάνες συχνά υπολογίζονται σε διαφορετικές χρονικές περιόδους και δεν υπάρχει κοινός ορισμός των δημόσιων δαπανών που συνδέονται με την καταπολέμηση των ναρκωτικών, σύμφωνα με τις διαθέσιμες εκτιμήσεις οι δαπάνες για την καταπολέμηση των ναρκωτικών αυξήθηκαν σε αρκετές χώρες, συμπεριλαμβανομένων της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δανίας, του Λουξεμβούργου, της Αυστρίας και της Πολωνίας. Μεταξύ των χωρών που ανέφεραν τις δαπάνες τους...

Διαβασε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Πολιτικές και νομοθεσία. Νέες εθνικές νομοθεσίες (3)

Στατιστικά στοιχεία που αφορούν την επιβολή ποινών Η παρακολούθηση των ποινών που επιβάλλονται στους παραβάτες της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά εξετάσθηκε ή εφαρμόστηκε σε αρκετές χώρες, και σε ορισμένες περιπτώσεις λήφθηκαν ήδη μέτρα βάσει των αποτελεσμάτων της. Στην Ιρλανδία δόθηκε έγκριση για τη συγκρότηση κεντρικής μονάδας εγκληματολογικών στατιστικών για την παρακολούθηση στατιστικών στοιχείων που αφορούν τις συλλήψεις, τις διώξεις και τη φύση...

Διαβασε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Πολιτικές και νομοθεσία. Νέες εθνικές νομοθεσίες (2)

Ποσότητες Κατά τη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου σε αρκετές χώρες ψηφίστηκε νομοθεσία σχετικά με τις οριακές ποσότητες των ναρκωτικών. Στο Βέλγιο, κατόπιν της ακύρωσης του άρθρου 16 του νόμου του 2003 από το συνταγματικό δικαστήριο, μια νέα κοινή οδηγία του υπουργού Δικαιοσύνης και του γενικού εισαγγελέα επιλήφθηκε των παραβάσεων που σχετίζονται με την κάνναβη. Σε αυτήν αναφέρεται ότι η κατοχή μικρής...

Διαβασε περισσότερα

Ενέσιμη χρήση ναρκωτικών και προβλήματα υγείας που συνδέονται με αυτή: ένας διαρκής σύντροφος

Σε πολλές χώρες η ενέσιμη χρήση ναρκωτικών είναι σχεδόν συνώνυμη με τη χρήση ηρωίνης, με ορισμένες όμως εξαιρέσεις, καθώς ορισμένες χώρες της ΕΕ αναφέρουν σημαντικά επίπεδα ενέσιμης χρήσης διεγερτικών, κυρίως στους χρήστες αμφεταμίνης που κάνουν «βαριά» χρήση. Αντικατοπτρίζοντας σε κάποιο βαθμό την εικόνα για την ηρωίνη, οι διαθέσιμες πληροφορίες στο σύνολό τους υποδηλώνουν μια γενική μείωση στην ενέσιμη χρήση της...

Διαβασε περισσότερα

Επιστροφή στο μέλλον: πρόβλεψη των απειλών και των προκλήσεων

Στην φετινή έκθεση γίνεται, όπως πάντα, μια προσπάθεια να προσδιοριστούν οι νέες τάσεις ώστε να προβλεφθούν τα επερχόμενα προβλήματα. Μια τέτοιου είδους ανάλυση είναι εξ ορισμού θεωρητική και πρέπει να γίνεται με προσοχή. Μια ναρκωτική ουσία που σχετίζεται άμεσα με σοβαρά προβλήματα δημόσιας υγείας είναι η μεθαμφεταμίνη. Ενώ τα προβλήματα που προκαλούνται από τη μεθαμφεταμίνη παγκοσμίως συνεχίζουν να αυξάνονται, στο...

Διαβασε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Πολιτικές και νομοθεσία. Εθνικές στρατηγικές για τα ναρκωτικά

Κατά τη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου υιοθετήθηκαν εθνικές στρατηγικές και σχέδια δράσης για τα ναρκωτικά από πέντε χώρες (Πίνακας 1). Η Λεττονία υιοθέτησε για πρώτη φορά εθνική στρατηγική για τα ναρκωτικά, για την περίοδο 2005-08, και νέες εθνικές στρατηγικές και σχέδια δράσεις για τα ναρκωτικά υιοθετήθηκαν στην Τσεχική Δημοκρατία, την Ισπανία, το Λουξεμβούργο και τη Ρουμανία.   Πίνακας 1: Χώρες που...

Διαβασε περισσότερα

Η χρήση ναρκωτικών στην Ευρώπη φθηνότερη από ποτέ

Στην έκθεση αυτή περιλαμβάνεται για πρώτη φορά μια πενταετής ανάλυση των λιανικών τιμών, με διόρθωση ώστε να ληφθεί υπόψη ο πληθωρισμός, ώστε να είναι εφικτή η ακριβέστερη εκτίμηση των διαχρονικών αλλαγών στις τιμές των παράνομων ναρκωτικών ουσιών. Τόσο η συλλογή όσο και η ερμηνεία των στοιχείων αυτών παρουσιάζει δυσκολίες. Την τιμή επηρεάζουν η καθαρότητα, η ποσότητα και η ποικιλία της...

Διαβασε περισσότερα

Η αντιμετώπιση ενός πιο σύνθετου προβλήματος ναρκωτικών στην Ευρώπη

Ένα θέμα που επαναλαμβάνεται συχνά στην έκθεση αυτή είναι η αυξανόμενη ανάγκη να αναπτυχθούν τρόποι αντιμετώπισης που επιδεικνύουν ευαισθησία στη σύνθετη και πολύπλευρη φύση του προβλήματος των ναρκωτικών που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Κατά την εξέταση της πρόληψης των ναρκωτικών, της θεραπείας και των δράσεων για τη μείωση των συνεπειών απαιτείται καλύτερη κατανόηση όσων συνιστούν καλή πρακτική και των δράσεων που βασίζονται...

Διαβασε περισσότερα