8:00 - 22:00

Ώρες Λειτουργίας Δευτ- Παρασκευή.

213 0266195

Τηλ. 24ωρης εξυπηρέτησης

Facebook

Instagram

Search
 

ΕΞΑΡΤΗΣΗ

H αποτελεσματικότητα της θεραπείας
ΜΕΡΙΜΝΑ ΖΩΗΣ > ΕΞΑΡΤΗΣΗ
 • marimna zois alkool
 • marimna zois narkotika
 • marimna zois
Merimna zois favicon

Προβλήματα εξάρτησης;

Η επιθυμία για απεξάρτηση και τα κίνητρα για αλλαγή ενισχύουν την αποτελεσματικότητα της θεραπείας.

Η «Μέριμνα Ζωής Μ.Κ.Ο.» σεβόμενη τις ιδιαιτερότητες του κάθε ατόμου και τη διαφορετική φύση κάθε προβλήματος εξάρτησης αναπτύσσει εξατομικευμένα θεραπευτικά πλάνα. Ειδικότερα, όπως κάθε πλήρης θεραπευτική παρέμβαση για την απεξάρτηση από τις ψυχοτρόπες ουσίες, στη προσέγγιση της «Μέριμνα Ζωής Μ.Κ.Ο.» περιλαμβάνεται αρχικά, αξιολόγηση του κάθε περιστατικού από ιατρό, ψυχίατρο ή ειδικό θεραπευτή για θέματα εξαρτήσεων. Ο χρήστης, αφού ενημερωθεί για όλα τα προγράμματα απεξάρτησης που παρέχονται από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και τις εναλλακτικές επιστημονικές αποδεκτές πρακτικές τους, έχει τη δυνατότητα επιλογής μεθόδου αντιμετώπισης του προβλήματός του.

Μετά από τουλάχιστον πενθήμερη αποχή και εφόσον διαπιστωθεί η έλλειψη συμπτωμάτων στέρησης, ο ασθενής αξιολογείται κλινικά με εξετάσεις ούρων ή με τεστ πρόκλησης Ναλοξόνης, καθώς και με πληθώρα ιατρικών εξετάσεων, πριν κριθεί οριστικά κατάλληλος για να ξεκινήσει τη διαδικασία της ψυχολογικής απεξάρτησης. Ταυτόχρονα με το κύκλο των ιατρικών εξετάσεων του ασθενούς, αξιολογούνται τα πραγματικά του κίνητρα που τον οδήγησαν στο να επιλέξει το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Με μια συνέντευξη που γίνεται από σύμβουλο και από ψυχολόγο του προγράμματος διερευνώνται όλοι οι παράγοντες εκείνοι που θα επηρεάσουν την πορεία της θεραπείας του και εξετάζεται η επιθυμία του για απεξάρτηση, ενώ παράλληλα γίνεται προσπάθεια κινητοποίησής του για αλλαγή.

Όταν η θέληση είναι μεγάλη, οι δυσκολίες δεν μπορεί να είναι μεγάλες. Νικολό Μακιαβέλι

Η «Μέριμνα Ζωής Μ.Κ.Ο.» με πολυετή εμπειρία, ποικίλες γνώσεις και οργανωμένες εξειδικευμένες δράσεις, παρέχει συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη σε άτομα με προβλήματα εξάρτησης και καλεί σε αυτή τη διαδικασία θεραπείας, απεξάρτησης και επανένταξης τον ίδιο τον εξαρτημένο και τους οικείους του να συμμετέχουν στη θεραπευτική προσπάθεια.

Στοχεύουμε και πετυχαίνουμε:

 • τη σταθερή αποχή από τις ουσίες
 • την ενδυνάμωση των κινήτρων του χρήστη
 • την κινητοποίηση του για αλλαγή
 • την τόνωση της αυτοεκτίμησής του
 • τη διαχείριση της αμφιθυμίας του με καλύτερους όρους
 • τη συνειδητοποίηση των επιπτώσεων της χρήσης στο άτομο
 • τη συνειδητοποίηση των επιπτώσεων της χρήσης στο περιβάλλον του
 • τη τροποποίηση δυσλειτουργικών πεποιθήσεων που συντηρούν τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών
 • τη δέσμευση σε ένα θεραπευτικό πλάνο ανάρρωσης που είναι απαραίτητο για
 • την αποχή από τις ουσίες
 • την πρόληψη της υποτροπής
 • την επανένταξη των απεξαρτημένων πλέον ατόμων
 • την παροχή επαγγελματικής κατάρτισης
 • τη πνευματική και μορφωτική βελτίωση
 • την ψυχική ενδυνάμωση
 • την ανάπτυξη του αυτοσεβασμού
 • την άρση της περιθωριοποίησης, των διακρίσεων και του κοινωνικού αποκλεισμού
ΘΕΡΑΠΕΙΑ