8:00 - 22:00

Ώρες Λειτουργίας Δευτ- Παρασκευή.

213 0266195

Τηλ. 24ωρης εξυπηρέτησης

Facebook

Instagram

Search
 

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΟΜΑΣΤΕ

Σε κάθε άνθρωπο που θέλει να βγει νικητής.
ΜΕΡΙΜΝΑ ΖΩΗΣ > ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΟΜΑΣΤΕ
Merimna zois favicon

Πού απευθυνόματε;

Σε κάθε άνθρωπο πρόθυμο να προσπαθήσει και να βγει νικητής.

Η«Μέριμνα Ζωής Μ.Κ.Ο.» είναι κατά βάση μια ανοιχτή θεραπευτική δομή, χωρίς εσωτερική διαμονή, που απευθύνεται σε άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα εξάρτησης, όπως ναρκωτικά, αλκοόλ, τυχερά παιχνίδια, διατροφικές διαταραχές ηλεκτρονικά παιχνίδια και διαδίκτυο, είτε ως χρήστες, είτε ως οικείοι χρηστών. Ως φορέας φροντίζει και στηρίζει, επίσης, όσους βρίσκονται ήδη σε διαδικασία απεξάρτησης και όσους ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Με τον όρο «ευπαθείς κοινωνικές ομάδες» νοούνται οι πληθυσμιακές ομάδες από τις οποίες αποτρέπεται η πλήρης συμμετοχή στην οικονομική, κοινωνική και πολιτική ζωή ενός τόπου ή η πρόσβαση στην εκπαίδευση και την αγορά εργασίας.

Σε αυτές τις ομάδες ανήκουν: οροθετικοί, φυλακισμένοι -αποφυλακισμένοι, άτομα με ψυχικές ασθένειες, άτομα με αναπηρίες, μακροχρόνια άνεργοι, γυναίκες που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό, παλιννοστούντες, πρόσφυγες, μετανάστες και ειδικές πολιτισμικές ομάδες (π.χ. Τσιγγάνοι, Πομάκοι). Η αρνητική εικόνα που πολλές φορές έχει το κοινό για τα άτομα με προβλήματα εξάρτησης ή τα άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, οδηγεί στην εμφάνιση διακρίσεων σε βάρος τους, στη τοποθέτησή τους στο περιθώριο της κοινωνίας και τελικά στο στιγματισμό τους. Η «Μέριμνα Ζωής Μ.Κ.Ο.» με βασικό παράγοντα ένταξης στο πρόγραμμά της τη θέληση και τη συμμετοχή των ατόμων αυτών, στηρίζεται σε τρείς θεραπευτικούς πυλώνες:

Merimna zois color

Αφού γίνουν οι απαραίτητες από το νόμο εξετάσεις προτείνεται η ημερήσια λήψη της ουσίας ναλτρεξόνης, όπως ορίζεται στα Φ.Ε.Κ 265/5-03-2003 και 448/14-04-2003, σε συνεργασία πάντα με τους οικείους του χρήστη.

Θεωρώντας πως κάθε περίπτωση είναι μοναδική γιατί μοναδικό είναι και το πλέγμα των αιτιών που οδήγησαν κάποιον στην ανάπτυξη εξαρτητικής συμπεριφοράς, εφαρμόζονται ατομικές συνεδρίες με συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη για τουλάχιστον ένα έτος.

Στη θεραπευτική προσπάθεια του κάθε εξαρτημένου, σημαντικό ρόλο έχει η συμμετοχή της οικογένειας ή των οικείων του. Η ευόδωση των θεραπευτικών προσπαθειών ολοκληρώνεται μόνο αν πλαισιώνεται παράλληλα και από τη συμμετοχή της οικογένειας του χρήστη.<br /> Το πρόγραμμα με ευαισθησία για τις ιδιαιτερότητες κάθε ατόμου και κάθε οικογένειας, παρέχει ατομικές και οικογενειακές συνεδρίες, με στόχο την αντιμετώπιση της τοξικοεξάρτησης στο επίπεδο της οικογένειας, ούτως ώστε να αποδυναμώνονται συνειδητές και ασυνείδητες συμπεριφορές της οικογένειας που αν δεν εντοπιστούν μπορεί να παρεμποδίσουν τη διαδικασία της απεξάρτησης.

Η δύναμη δεν προέρχεται από τις φυσικές ικανότητες. Προέρχεται από την ακλόνητη θέληση.
Μαχάτμα Γκάντι