8:00 - 22:00

Ώρες Λειτουργίας Δευτ- Παρασκευή.

213 0266195

Τηλ. 24ωρης εξυπηρέτησης

Facebook

Instagram

Search
 

Με μια ματιά — εκτιμήσεις για τη χρήση ναρκωτικών στην Ευρώπη

ΜΕΡΙΜΝΑ ΖΩΗΣ > Στήλες  > Απεξάρτηση  > Με μια ματιά — εκτιμήσεις για τη χρήση ναρκωτικών στην Ευρώπη

Με μια ματιά — εκτιμήσεις για τη χρήση ναρκωτικών στην Ευρώπη

(Σημειώνεται ότι οι εκτιμήσεις αυτές σχετίζονται με τον πληθυσμό ενηλίκων και είναι οι πιο πρόσφατες διαθέσιμες εκτιμήσεις. Για τα πλήρη στοιχεία καθώς και για τις πλήρεις μεθοδολογικές σημειώσεις βλ. το συνοδευτικό Δελτίο στατιστικών στοιχείων.)

Κάνναβη

Ποσοστό επικράτησης της χρήσης σε όλη τη ζωή: τουλάχιστον 65 εκατομμύρια, ή αλλιώς 1 στους 5 ευρωπαίους ενήλικες
Χρήση κατά το τελευταίο έτος: 22,5 εκατομμύρια ευρωπαίοι ενήλικες ή αλλιώς ένα τρίτο όσων κάνουν χρήση σε όλη τη ζωή
Χρήση κατά τις τελευταίες 30 ημέρες: 12 εκατομμύρια Ευρωπαίοι
Διαφοροποίηση μεταξύ των χωρών στη χρήση κατά το τελευταίο έτος
Συνολικό ποσοστό 0,8 % έως 11,3 %
Σύνηθες ποσοστό 2,8 % έως 7,5 % (15 χώρες)

Κοκαΐνη

Ποσοστό επικράτησης της χρήσης σε όλη τη ζωή: τουλάχιστον 10 εκατομμύρια, ή αλλιώς άνω του 3 % των ευρωπαίων ενηλίκων
Χρήση κατά το τελευταίο έτος: 3,5 εκατομμύρια ευρωπαίοι ενήλικες ή αλλιώς ένα τρίτο όσων κάνουν χρήση σε όλη τη ζωή
Χρήση κατά τις τελευταίες 30 ημέρες: άνω του 1,5 εκατομμυρίου
Διαφοροποίηση μεταξύ των χωρών στη χρήση κατά το τελευταίο έτος
Συνολικό ποσοστό 0,1 % έως 2,7 %
Σύνηθες ποσοστό 0,3 % έως 1,2 % (18 χώρες)

Έκσταση

Ποσοστό επικράτησης της χρήσης σε όλη τη ζωή: περίπου 8,5 εκατομμύρια ευρωπαίοι ενήλικες
Χρήση κατά το τελευταίο έτος: 3 εκατομμύρια ευρωπαίοι ενήλικες ή αλλιώς ένα τρίτο όσων κάνουν χρήση σε όλη τη ζωή
Χρήση κατά τις τελευταίες 30 ημέρες: άνω του 1 εκατομμυρίου
Διαφοροποίηση μεταξύ των χωρών στη χρήση κατά το τελευταίο έτος
Συνολικό ποσοστό 0,0 % έως 3,5 %
Σύνηθες ποσοστό 0,3 % έως 1,5 % (15 χώρες)

Αμφεταμίνες

Ποσοστό επικράτησης της χρήσης σε όλη τη ζωή: σχεδόν 10 εκατομμύρια ή αλλιώς περίπου 3 % των ευρωπαίων ενηλίκων
Χρήση κατά το τελευταίο έτος: 2 εκατομμύρια, ένα πέμπτο όσων κάνουν χρήση σε όλη τη ζωή
Χρήση κατά τις τελευταίες 30 ημέρες: κάτω του 1 εκατομμυρίου
Διαφοροποίηση μεταξύ των χωρών στη χρήση κατά το τελευταίο έτος
Συνολικό ποσοστό 0,0 % έως 1,4 %
Σύνηθες ποσοστό 0,2 % έως 1,1 % (16 χώρες)

Οπιοειδή

Προβληματική χρήση οπιοειδών: από 1 έως 8 περιπτώσεις ανά 1.000 ενηλίκους (ηλικίας 15–64 ετών)
Σχεδόν 7000 περιπτώσεις αιφνίδιων θανάτων που συνδέονται με τα ναρκωτικά, με τα οπιοειδή να έχουν ανιχνευτεί σε περίπου 70 % των περιπτώσεων (στοιχεία 2003)
Κύριο ναρκωτικό σε περίπου 60 % όλων των αιτήσεων για απεξάρτηση
Περισσότεροι από πεντακόσιες χιλιάδες χρήστες οπιοειδών υποβλήθηκαν σε θεραπεία υποκατάστασης το 2003

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σχολιάστε