8:00 - 22:00

Ώρες Λειτουργίας Δευτ- Παρασκευή.

213 0266195

Τηλ. 24ωρης εξυπηρέτησης

Facebook

Instagram

Search
 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Με ατομική και οικογενειακή συμβουλευτική
ΜΕΡΙΜΝΑ ΖΩΗΣ > ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Merimna zois favicon

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Με ατομική ψυχοθεραπεία και οικογενειακή συμβουλευτική.

Η«Μέριμνα Ζωής Μ.Κ.Ο.» παρέχει ψυχολογική στήριξη διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους, η οποία περιλαμβάνει ατομική συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία. Επειδή, όμως, η εξάρτηση από ψυχοτρόπες ουσίες είναι ένα πολυδιάστατο και πολυπαραγοντικό πρόβλημα, το οποίο επηρεάζει την προσωπική, οικογενειακή, επαγγελματική και κοινωνική ζωή του ασθενούς, το ψυχοθεραπευτικό πρόγραμμα, πέρα από την ατομική ψυχοθεραπεία του ασθενή, περιλαμβάνει οικογενειακή υποστήριξη και συμβουλευτική. Κατά τη διάρκεια της θεραπευτικής πορείας, σε τακτά χρονικά διαστήματα πραγματοποιούνται εξετάσεις (ηπατικός έλεγχος ανά τρίμηνο, ανάλυση ούρων για ανίχνευση εξαρτησιογόνων ουσιών σποραδικά και απροειδοποίητα), καθώς και ψυχιατρική υποβοήθηση, όπου κρίνεται απαραίτητο κατά τη διάρκεια της απεξάρτησης. Μετά το τέλος της θεραπείας, γίνεται περιοδική παρακολούθηση του ασθενούς και της οικογένειάς του (follow up), με στόχο την υποστήριξη, ενημέρωση και συμβουλευτική για την αποφυγή του κινδύνου της υποτροπής.

Ατομική συμβουλευτική ψυχολογική στήριξη διάρκειας τουλάχιστον 1 έτους, η οποία περιλαμβάνει ατομική συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία.

Πέρα από την ατομική ψυχοθεραπεία του ασθενή, περιλαμβάνει οικογενειακή υποστήριξη και συμβουλευτική.

Περιοδική παρακολούθηση του ασθενούς και της οικογένειάς του

Δεν υπάρχει τίποτε αδύνατο γι’ αυτόν που θα προσπαθήσει. Μέγας Αλέξανδρος

Η «Μέριμνα Ζωής Μ.Κ.Ο.» στην προσπάθειά της να παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες επιδιώκει μέσω δικτύωσης με κρατικούς φορείς (Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, Ο.Α.Ε.Δ., Κ.Ε.Κ.), ιδιωτικούς φορείς και απλούς πολίτες να δώσει τη δυνατότητα στους απεξαρτημένους για μια δεύτερη ευκαιρία στην κοινωνική τους ενσωμάτωση. Η επανένταξη των απεξαρτημένων πλέον ατόμων, μπορεί να επιτευχθεί με επαγγελματική κατάρτιση και παροχή πνευματικής και μορφωτικής βελτίωσης. Έτσι επιτυγχάνεται η ψυχική ενδυνάμωση και η ανάπτυξη αυτοσεβασμού, ώστε να βελτιωθούν συνολικά οι συνθήκες διαβίωσής τους. Παράλληλα, εκπονούνται αθλητικές, εκπαιδευτικές και ενημερωτικές δραστηριότητες που απευθύνονται στους απεξαρτημένους και τις οικογένειές τους. Επιπλέον, η «Μέριμνα Ζωής Μ.Κ.Ο.» εστιάζοντας στην έρευνα και στοχεύοντας στην ανάπτυξη της πρόληψης και της εκπαίδευσης επαγγελματιών στο χώρο της ψυχικής υγείας εκπονεί σεμινάρια και διοργανώνει ποικίλα προγράμματα σε συνεργασία με διεθνείς φορείς.

merimna zois defteri efkairia
Merimna zois favicon

Συγκεκριμένα στον τομέα της έρευνας οι δράσεις της «Μέριμνα Ζωής Μ.Κ.Ο.» αφορούν:

 • Διοργάνωση του 10ου επιστημονικού συνεδρίου “Stapleford International Addiction”, όπου έγινε και η παρουσίαση της πιλοτικής έρευνας που διεξάγει η «Μέριμνα Ζωής Μ.Κ.Ο.» με θέμα: «Αλλαγές στη σεξουαλική συμπεριφορά και επιθυμία πριν και μετά την αποτοξίνωση σε ασθενείς με λήψη ναλτρεξόνης».
 • Κοινωνική Έρευνα για τα χαρακτηριστικά και τις συνθήκες χρήσης των ατόμων που προσέγγισαν τη «Μέριμνα Ζωής Μ.Κ.Ο.» .
 • Έρευνα για θέματα ιατρικών και κοινωνικών προβλημάτων (χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών, λοιμώδη νοσήματα κ.α.).
 • Προγράμματα συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης σε θέματα εξαρτήσεων, συμπεριφοράς, σχέσεων, διαχείρισης προβλημάτων και γενικότερα προσωπικών και διαπροσωπικών δυσκολιών.
 • Προγράμματα συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού σε ανθρώπους που κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό με στόχο την κοινωνική και εργασιακή τους ενσωμάτωση.
 • Προγράμματα πρόληψης για μαθητές.
 • Διοργανώσεις ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης μέσα από συζητήσεις και βιωματικές ασκήσεις.
 • Προγράμματα πρόληψης για ομάδες γονέων με ποικίλη θεματολογία (ενημέρωση για το πρόβλημα των εξαρτήσεων, βελτίωση οικογενειακών σχέσεων, επικοινωνία, άρση του κοινωνικού αποκλεισμού κ.α.).
 • Προγράμματα ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης των τοπικών κοινοτήτων (φορείς, σύλλογοι, οργανώσεις).
 • Ενημέρωση σε ειδικά διαμορφωμένα κιόσκια με παροχή επιμορφωτικού έντυπου ενημερωτικού υλικού και παραπομπή σε δημοσιευμένα άρθρα για περισσότερες πληροφορίες.
 • Συνεργασίες με τοπικούς, εθνικούς και διεθνείς φορείς.
 • Δράσεις προώθησης των ιδεών του εθελοντισμού και προσέλκυσης νέων εθελοντών.

Σε συνεργασία με το «Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης» και το πρόγραμμα «Συμπληρωματικής Εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης- e-learning» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) η «Μέριμνα Ζωής Μ.Κ.Ο.» προάγει την έρευνα στο πεδίο της τοξικοεξάρτησης και διοργανώνει το πρόγραμμα «Συμβουλευτική των εξαρτήσεων», το οποίο απευθύνεται σε φοιτητές και αποφοίτους ΑΕΙ και ΑΤΕΙ, σε επαγγελματίες του χώρου της υγείας και σε εργαζόμενους με συναφή στο αντικείμενο εργασιακή εμπειρία. Παράλληλα, διοργανώνονται ημερίδες πρόληψης, για επιμόρφωση και ενημέρωση όλων όσων ενδιαφέρονται για τα θέματα που άπτονται τον χώρο των εξαρτήσεων.