8:00 - 22:00

Ώρες Λειτουργίας Δευτ- Παρασκευή.

213 0266195

Τηλ. 24ωρης εξυπηρέτησης

Facebook

Instagram

Search
 

Κεφάλαιο 1. Πολιτικές και νομοθεσία. Εξελίξεις σε νομικά θέματα και θέματα πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ (4)

ΜΕΡΙΜΝΑ ΖΩΗΣ > Στήλες  > Απεξάρτηση  > Κεφάλαιο 1. Πολιτικές και νομοθεσία. Εξελίξεις σε νομικά θέματα και θέματα πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ (4)

Κεφάλαιο 1. Πολιτικές και νομοθεσία. Εξελίξεις σε νομικά θέματα και θέματα πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ (4)

Δημόσια υγεία

Η μείωση της ζήτησης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ευρωπαϊκής ισόρροπης προσέγγισης του φαινομένου των ναρκωτικών. Στο πλαίσιο της εφαρμογής του προγράμματος κοινοτικής δράσης στον τομέα της δημόσιας υγείας για την περίοδο 2003–08, το 2005 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέλεξε προς χρηματοδότηση ορισμένα σχέδια που συνδέονται με την καταπολέμηση των ναρκωτικών με στόχο «την προαγωγή της υγείας και την πρόληψη των ασθενειών μέσω της ανάληψης δράσης σχετικά με τους καθοριστικούς παράγοντες της υγείας σε όλες τις πολιτικές και δραστηριότητες». Το πρώτο σχέδιο που πρόκειται να χρηματοδοτηθεί στον τομέα των ναρκωτικών, με την ονομασία EU-Dap 2, είναι η αξιολόγηση του σχολικού προγράμματος πρόληψης EU-Dap το οποίο αποσκοπεί στη μακροπρόθεσμη μείωση της χρήσης του καπνού, του αλκοόλ και των ναρκωτικών. Το δεύτερο σχέδιο (IATPAD) αποσκοπεί στη βελτίωση της πρόσβασης σε θεραπεία ατόμων με προβλήματα που συνδέονται με το αλκοόλ και τα ναρκωτικά. Μεταξύ των υπόλοιπων οριζόντιων σχεδίων είναι ορισμένα που αποσκοπούν στην πρόληψη των ναρκωτικών και προβλέπεται να τύχουν συγχρηματοδότησης, όπως για παράδειγμα το «PEER-Drive clean!», το οποίο είναι ένα καινοτόμο σχέδιο που απευθύνεται σε νέους ηλικίας 18 έως 24 ετών και αποσκοπεί στην πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών. Τα σχέδια αυτά επιλέχθηκαν προς χρηματοδότηση και αναμένεται να συγχρηματοδοτηθούν, εφόσον οι διαδικασίες διαπραγμάτευσης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι επιτυχείς και υπογραφεί συμφωνία χορήγησης μη επιστρεπτέας ενίσχυσης (7).

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σχολιάστε