8:00 - 22:00

Ώρες Λειτουργίας Δευτ- Παρασκευή.

213 0266195

Τηλ. 24ωρης εξυπηρέτησης

Facebook

Instagram

Search
 

Levamisole in cocaine: Unexpected news from an old acquaintance/Λεβαμισόλη στην κοκαΐνη: Απροσδόκητες ειδήσεις από μια παλιά γνωριμία

ΜΕΡΙΜΝΑ ΖΩΗΣ > Στήλες  > Απεξάρτηση  > Levamisole in cocaine: Unexpected news from an old acquaintance/Λεβαμισόλη στην κοκαΐνη: Απροσδόκητες ειδήσεις από μια παλιά γνωριμία

Levamisole in cocaine: Unexpected news from an old acquaintance/Λεβαμισόλη στην κοκαΐνη: Απροσδόκητες ειδήσεις από μια παλιά γνωριμία

Larocque Alexandre, Hoffman Robert

Abstract

Levamisole is a pharmaceutical with anthelminthic and immunomodulatory properties that was previously used in both animals and humans to treat inflammatory conditions and cancer. Levamisole has been identified as a cocaine adulterant in the United States since 2003. By 2009, the United States Drug Enforcement Administration (DEA) estimated that 69% of the cocaine seized contained levamisole. The first case reports of complications related to levamisole in cocaine users were published in 2009. The objectives of this article are to review the literature regarding the full spectrum of possible complications related to levamisole use for medical purposes, to review the current scope of levamisole-induced complications in cocaine users and to discuss the pharmacological properties that might explain the motivation behind the large-scale adulteration of cocaine with levamisole. Literature review revealed that significant complications were quickly reported when levamisole was used in inflammatory conditions. By 1976, several cases of leukopenia and agranulocytosis were reported. Recurrence with re-exposure was well described and agranulocytosis spontaneously reversed upon discontinuation of therapy. Vasculitis secondary to levamisole treatment was first reported in 1978 and mostly manifests as leukocytoclastic vasculitis, cutaneous necrotising vasculitis and thrombotic vasculopathy without vasculitis. These findings typically, but not invariably, involve the ear lobes. Discontinuation of levamisole therapy was again a critical part of the treatment. Various neurological side effects were described with levamisole therapy, the most concerning complication being multifocal inflammatory leukoencephalopathy (MIL). Literature review identified 203 unique cases of complications in cocaine users that can be attributed to levamisole adulteration. The two principal complications reported are haematological (140 cases of neutropenia) and dermatological (84 cases). Even though these complications can occur in isolation, many cases displayed both simultaneously. No formal case of leukoencephalopathy in the setting of cocaine use has been reported so far. A striking phenomenon is the apparent high level of recurrence (27.1%) of symptoms in cocaine users after re-exposure to cocaine that is presumably adulterated. The importance of accurately identifying levamisole-induced complications is therefore critical for symptomatic patients as discontinuation of exposure is fundamental and as a correct diagnosis prevents unnecessary and potentially dangerous use of other treatment modalities like powerful immunosuppressive therapy. Literature review suggests that levamisole might have the advantages of enhancing noradrenergic neurotransmission by inhibiting reuptake, by inhibiting MAO and/or COMT, by acting on ganglionic nicotinic receptors and by being partially metabolized into an amphetamine-like compound. It could also increase endogenous opioids and increase dopamine concentration in the cerebral reward pathway. These potential effects make levamisole an interesting choice as a cocaine adulterant. It seems unlikely that levamisole use as a cocaine adulterant will soon reach an end. More information is needed about the diagnosis and treatment of levamisole-induced complications, and the efforts of the medical and public health community is needed to face this challenging problem.

www.tandfonline.com

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σχολιάστε