8:00 - 22:00

Ώρες Λειτουργίας Δευτ- Παρασκευή.

213 0266195

Τηλ. 24ωρης εξυπηρέτησης

Facebook

Instagram

Search
 

Κεφάλαιο 1. Πολιτικές και νομοθεσία. Δημόσιες δαπάνες που συνδέονται με την καταπολέμηση των ναρκωτικών

ΜΕΡΙΜΝΑ ΖΩΗΣ > Στήλες  > Απεξάρτηση  > Κεφάλαιο 1. Πολιτικές και νομοθεσία. Δημόσιες δαπάνες που συνδέονται με την καταπολέμηση των ναρκωτικών

Κεφάλαιο 1. Πολιτικές και νομοθεσία. Δημόσιες δαπάνες που συνδέονται με την καταπολέμηση των ναρκωτικών

Παρότι οι δαπάνες συχνά υπολογίζονται σε διαφορετικές χρονικές περιόδους και δεν υπάρχει κοινός ορισμός των δημόσιων δαπανών που συνδέονται με την καταπολέμηση των ναρκωτικών, σύμφωνα με τις διαθέσιμες εκτιμήσεις οι δαπάνες για την καταπολέμηση των ναρκωτικών αυξήθηκαν σε αρκετές χώρες, συμπεριλαμβανομένων της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δανίας, του Λουξεμβούργου, της Αυστρίας και της Πολωνίας.

Μεταξύ των χωρών που ανέφεραν τις δαπάνες τους για την καταπολέμηση των ναρκωτικών για το έτος 2004 ήταν η Τσεχική Δημοκρατία (11 εκατομμύρια ευρώ), η Ισπανία (302 έως 325 εκατομμύρια ευρώ), η Κύπρος (2,8 εκατομμύρια ευρώ), η Πολωνία (51 εκατομμύρια ευρώ) και η Νορβηγία (46 εκατομμύρια ευρώ). Δύο χώρες ανέφεραν πιο πρόσφατα προϋπολογισθείσες δαπάνες για την καταπολέμηση των ναρκωτικών: το Λουξεμβούργο (6 εκατομμύρια ευρώ το 2005) και το Ηνωμένο Βασίλειο (2 δισεκατομμύρια ευρώ το 2004/05).

Στη Σλοβακία υπολογίζεται ότι οι συνολικές δημόσιες δαπάνες στον τομέα των ναρκωτικών το 2004 ανήλθαν σε 14,5 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 8,4 εκατομμύρια ευρώ αντιπροσώπευαν δαπάνες για την επιβολή του νόμου και τα 6,1 εκατομμύρια ευρώ για την κοινωνική πρόνοια και την υγειονομική περίθαλψη.

Στη Σουηδία υπολογίζεται ότι οι δαπάνες για την καταπολέμηση των ναρκωτικών το 2002 ανήλθαν περίπου σε 0,9 δισεκατομμύρια ευρώ (κατώτερη εκτίμηση 0,5 δισεκατομμύρια ευρώ, υψηλότερη εκτίμηση 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ). Συγκρίνοντας τις εκτιμήσεις για το 2002 με τα στοιχεία για το 1991 προκύπτει ότι οι δημόσιες δαπάνες για την πολιτική καταπολέμησης των ναρκωτικών αυξήθηκαν σημαντικά.

Στην Ιρλανδία, στη μεσοπρόθεσμη επισκόπηση της εθνικής στρατηγικής για τα ναρκωτικά που δημοσιεύτηκε τον Ιούνιο του 2005, αναγνωρίζεται η ανάγκη αποτίμησης των δαπανών ώστε να είναι δυνατή η εκτίμηση της αποδοτικότητας των διαφόρων συνιστωσών της στρατηγικής από άποψη κόστους, και σύντομα αναμένεται να ξεκινήσουν οι εργασίες για την εκτίμηση των δαπανών για την αστυνόμευση. Στην Πορτογαλία, το ινστιτούτο ναρκωτικών και τοξικομανίας (IDT) χρηματοδοτεί έρευνα για την ανάπτυξη και δοκιμή ενός μοντέλου για τον υπολογισμό του κόστους που συνεπάγεται η χρήση ναρκωτικών, και στο Βέλγιο, στα τέλη του 2005, δόθηκε συνέχεια σε μελέτη του 2004 σχετικά με τις δημόσιες δαπάνες. Μολονότι λιγοστά, τα ενδιαφέροντα αυτά στοιχεία δείχνουν ότι η έρευνα σχετικά με τις δαπάνες για την καταπολέμηση των ναρκωτικών συνιστά ολοένα και σημαντικότερη συνιστώσα του προγράμματος πολιτικής ορισμένων κρατών μελών.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σχολιάστε