8:00 - 22:00

Ώρες Λειτουργίας Δευτ- Παρασκευή.

213 0266195

Τηλ. 24ωρης εξυπηρέτησης

Facebook

Instagram

Search
 

Курение как самоотравление (Ru)

ΜΕΡΙΜΝΑ ΖΩΗΣ > Στήλες  > Απεξάρτηση  > Курение как самоотравление (Ru)

Курение как самоотравление (Ru)

По данным ВОЗ, курение в 90 процентах случаев является причиной смерти от рака легкого, в 75 процентах – хронического бронхита.

Ежегодно в нашей стране курение становится явной или скрытой причиной смерти около миллиона россиян.

Самоотравление никотином лидирует по сравнению с такими серьезными проблемами, как употребление наркотиков, СПИД и дорожно-транспортные происшествия.

Международный день отказа от курения департамент по спорту и молодежной политике Тюменской области и областной центр профилактики и реабилитации решили отметить проведением антитабачной акции. В мероприятии приняло участие около 200 человек. В рамках проекта желающие состязались в спортивных и интеллектуальных конкурсах, знакомились с аргументами против табакокурения из листовок и календариков. К идее ведения здорового образа жизни присоединились творческие коллективы города, подготовившие для тюменцев замечательный концерт.

Πηγή: tumen.mk.ru

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σχολιάστε