8:00 - 22:00

Ώρες Λειτουργίας Δευτ- Παρασκευή.

213 0266195

Τηλ. 24ωρης εξυπηρέτησης

Facebook

Instagram

Search
 

Наркотики. Хроника необъявленной войны/Ναρκωτικά. Το χρονικό ενός ακήρυχτου πολέμου

ΜΕΡΙΜΝΑ ΖΩΗΣ > Στήλες  > Απεξάρτηση  > Наркотики. Хроника необъявленной войны/Ναρκωτικά. Το χρονικό ενός ακήρυχτου πολέμου

Наркотики. Хроника необъявленной войны/Ναρκωτικά. Το χρονικό ενός ακήρυχτου πολέμου

DGxdRDiXoAAhoI5

“Северный маршрут” – так на языке специальных служб называется канал переброски наркотиков из Афганистана в Россию и далее в Западную Европу.

Авторы фильма впервые подробно рассказывают о деятельности одного из наиболее закрытых правоохранительных органов России – Федеральной службы по борьбе с оборотом наркотиков. На примере самых успешных операций этого ведомства, осуществленных в последние годы, раскрываются механизмы нелегальной транспортировки героина и синтетических наркотиков в Россию.

С помощью уникальных кинокадров восстановлена хроника появления наркотиков в нашей стране в конце XIX – начале ХХ века, особенности распространения наркомании в советский и перестроечный периоды.

Авторы: Ольга Богомолова, Михаил Кожухов
Режиссер: Михаил Кузовенков

Βίντεο:

https://russia.tv/video/show/brand_id/10476/episode_id/302000/video_id/302000/<


Δεν υπάρχουν σχόλια

Σχολιάστε