8:00 - 22:00

Ώρες Λειτουργίας Δευτ- Παρασκευή.

213 0266195

Τηλ. 24ωρης εξυπηρέτησης

Facebook

Instagram

Search
 

Κεφάλαιο 2. Τρόποι αντιμετώπισης του προβλήματος των ναρκωτικών στην Ευρώπη – επισκόπηση. Πρόληψη. Έλεγχος ποιότητας της πρόληψης

ΜΕΡΙΜΝΑ ΖΩΗΣ > Στήλες  > Απεξάρτηση  > Κεφάλαιο 2. Τρόποι αντιμετώπισης του προβλήματος των ναρκωτικών στην Ευρώπη – επισκόπηση. Πρόληψη. Έλεγχος ποιότητας της πρόληψης

Κεφάλαιο 2. Τρόποι αντιμετώπισης του προβλήματος των ναρκωτικών στην Ευρώπη – επισκόπηση. Πρόληψη. Έλεγχος ποιότητας της πρόληψης

Η σημασία του ελέγχου ποιότητας της πρόληψης αυξάνεται, ιδίως σε πολλά κράτη μέλη που έχουν μεταβιβάσει τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες για την πρόληψη στο τοπικό επίπεδο (Δανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Πορτογαλία και Σλοβενία) ή/και έχουν αναθέσει την ευθύνη για την πρόληψη των ναρκωτικών σε μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) ή ημιανεξάρτητες ενώσεις (Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Ουγγαρία και Φινλανδία). Ομοίως, μερικά κράτη μέλη αναφέρουν στρατηγικές για την παροχή κοινών κριτηρίων ποιότητας, προτύπων και συμβουλευτικών υπηρεσιών τεχνικής φύσης σε τοπικό επίπεδο, για την υποστήριξη σχολείων ή τοπικών κοινωνιών με στόχο την ανάπτυξη σχολικών πολιτικών (Βέλγιο, Δανία, Κάτω Χώρες και Ηνωμένο Βασίλειο), για την εφαρμογή κατάλληλων προγραμμάτων πρόληψης και τη διασφάλιση ελάχιστων κριτηρίων ποιότητας (Δανία, Γαλλία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Σλοβακία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ρουμανία και Νορβηγία).

Η Ελλάδα και η Αυστρία πρωτοστατούν στον καθορισμό προδιαγραφών για την πιστοποίηση υπηρεσιών πρόληψης ή ειδικών του τομέα πρόληψης.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σχολιάστε