8:00 - 22:00

Ώρες Λειτουργίας Δευτ- Παρασκευή.

213 0266195

Τηλ. 24ωρης εξυπηρέτησης

Facebook

Instagram

Search
 

Κεφάλαιο 1. Πολιτικές και νομοθεσία. Εξελίξεις σε νομικά θέματα και θέματα πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ (5)

ΜΕΡΙΜΝΑ ΖΩΗΣ > Στήλες  > Απεξάρτηση  > Κεφάλαιο 1. Πολιτικές και νομοθεσία. Εξελίξεις σε νομικά θέματα και θέματα πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ (5)

Κεφάλαιο 1. Πολιτικές και νομοθεσία. Εξελίξεις σε νομικά θέματα και θέματα πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ (5)

Κανονισμός του ΕΚΠΝΤ

Τελικά, στις 31 Αυγούστου 2005, η Επιτροπή ενέκρινε νέα πρόταση για την αναδιατύπωση του ιδρυτικού κανονισμού του ΕΚΠΝΤ. Ο νέος κανονισμός αποτελεί μια σημαντική πράξη που διευκολύνει το έργο του ΕΚΠΝΤ λόγω των νέων καθηκόντων που καθορίζει. Ειδικότερα, επιτρέπει στο ΕΚΠΝΤ να λαμβάνει υπόψη τα νέα πρότυπα χρήσης ναρκωτικών και τις νέες τάσεις στην πολλαπλή χρήση ναρκωτικών, συμπεριλαμβανομένης της συνδυασμένης χρήσης νόμιμων και παράνομων ψυχοτρόπων ουσιών· να αναπτύσσει εργαλεία και μηχανισμούς που θα διευκολύνουν τα κράτη μέλη και την ΕΕ στην παρακολούθηση και στην αξιολόγηση των πολιτικών και στρατηγικών τους για τα ναρκωτικά· και να συνεργάζεται με χώρες εκτός ΕΕ όπως οι υποψήφιες για ένταξη στην ΕΕ χώρες ή οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Περιλαμβάνει επίσης αρκετές αλλαγές στην επιστημονική επιτροπή και το διοικητικό συμβούλιο. Βάσει του άρθρου 152 της Συνθήκης ΕΚ, το κείμενο αυτό πρέπει να λάβει τώρα την έγκριση του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σύμφωνα με τη διαδικασία της συναπόφασης.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σχολιάστε