8:00 - 22:00

Ώρες Λειτουργίας Δευτ- Παρασκευή.

213 0266195

Τηλ. 24ωρης εξυπηρέτησης

Facebook

Instagram

Search
 

ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.: Ψευδή τα όσα δήλωσε στη Βουλή η κ. Μαλλιώρη

ΜΕΡΙΜΝΑ ΖΩΗΣ > Στήλες  > Απεξάρτηση  > ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.: Ψευδή τα όσα δήλωσε στη Βουλή η κ. Μαλλιώρη

ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.: Ψευδή τα όσα δήλωσε στη Βουλή η κ. Μαλλιώρη

Κατηγορηματικά διαψεύδει το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. όσα είπε στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων και Διοίκησης της Βουλής η πρόεδρος του ΟΚΑΝΑ κα. Μ. Μαλλιώρη σχετικά με την καταγγελία της Προγραμματικής Σύμβασης ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. – ΟΚΑΝΑ για την υποστήριξη νέων Μονάδων Υποκατάστασης, για την οποία δήλωσε άγνοια.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. «Η Πρόεδρος του ΟΚΑΝΑ, κα Μ. Μαλλιώρη, συμμετείχε, ως μέλος ΔΣ ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., στην Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. που έλαβε τόπο την 18η Μαΐου 2012, συνεδρίαση κατά την οποία το ΔΣ του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. κατήγγειλε την Σύμβαση και της ανεγνώσθη αυτολεξεί η σχετική απόφαση. Επιπλέον, ακολούθως δυνάμει της συγκεκριμένης Συνεδριάσεως γνωστοποιήθηκε και εγγράφως στον ΟΚΑΝΑ η σχετική απόφαση καταγγελίας της συμβάσεως».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.:

Αναφορικά με την Προγραμματική Σύμβαση ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. – ΟΚΑΝΑ για την υποστήριξη νέων Μονάδων Υποκατάστασης, η οποία αποτέλεσε σήμερα αντικείμενο δύο ερωτήσεων στην Βουλή,

από 58 βουλευτές, δημοσιογραφικών αναφορών αλλά και αντικείμενο συζήτησης της σημερινής Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων και Διοίκησης, το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. με στόχο την πλήρη διαφάνεια στην ενημέρωση προβαίνει δια του παρόντος Δελτίου Τύπου:

Α. Στην κοινοποίηση των στοιχείων, ως έχουν ήδη αρμοδίως σταλεί στο Υπουργείο Υγείας:

1) H από 17/5/2011 Προγραμματική Σύμβαση ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.– Ο.ΚΑ.ΝΑ., προέβλεπε την υποστήριξη για 3 έτη 24 Συγκεκριμένων νέων Μονάδων Υποκατάστασης έως του ποσού των 20 εκ Ευρώ αποκλειστικά για:

α) μισθοδοσία νέων υπαλλήλων ΟΚΑΝΑ (σύμφωνα με το προβλεπόμενο δίκαιο προσλήψεων του ΟΚΑΝΑ) με συγκεκριμένη δεσμευτική ανάλυση στην σύμβαση ανά μονάδα και ειδικότητα (14,7 εκ Ευρώ, ήτοι το 75% της προβλεπόμενης δαπάνης στην σύμβαση)

β) λειτουργικά (ήτοι: αντιδραστήρια, φάρμακα, υγειονομικό υλικό, καθαριότητα, ουροαναλυτές, χρηματοκιβώτια, έπιπλα κτλ) με συγκεκριμένη δεσμευτική ανάλυση στην σύμβαση ανά μονάδα υποκατάστασης για το υπόλοιπο ποσό και σύμφωνα με το προβλεπόμενο δίκαιο προμηθειών του ΟΚΑΝΑ.

Ενδεικτικά επειδή το θέμα του κινδύνου έλλειψης φαρμάκων υποκατάστασης αποτελεί και την κεντρική εστίαση της μίας εκ των δύο ερώτησεων στην Βουλή, ενημερώνουμε ότι η δαπάνη που προβλεπόταν στην σύμβαση συνολικά και για τα τρία έτη για όλες τις αναφερόμενες μονάδες υποκατάστασης της συμβάσεως για τα φάρμακα υποκατάστασης (βουπρενορφίνη & μεθαδόνη), ήταν 850.000,00 Ευρώ.

Σε υλοποίηση της συμβάσεως διατέθηκαν αρχικώς 10, 2 εκ Ευρώ.

O στόχος της συμβάσεως ήταν η εμψύχωση δικτύου με ανθρώπινο δυναμικό προς όφελος των ασθενών και η βασική κάλυψη των φαρμακευτικών τους αναγκών για 3 έτη. (το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. έχει αναλόγως συνδράμει ανάγκες του ΥΥΚΑ στο παρελθόν εμψυχώνοντας Μονάδες Ειδικών Λοιμώξεων ΕΣΥ, Μονάδες Εντατικής Θεραπείας ΕΣΥ κτλ).

2)Ακολούθως, αίφνης λίγους μήνες μετά, την 14η Μαρτίου του 2012, το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. ενημερώθηκε για πρώτη φορά για το γεγονός ότι ο Ο.ΚΑ.ΝΑ. με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του είχε ήδη από τις 18/10/2011 αποφασίσει μονομερώς την τροποποίηση της από 17/5/2011 Προγραμματικής Σύμβασης χωρίς να γνωστοποιήσει την απόφασή του αυτή στο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. και με βάση την απόφασή του αυτή είχε ήδη προχωρήσει τόσο στην ανάληψη υποχρέωσης όσο και στην χρησιμοποίηση χρημάτων του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. σε έργα που δεν προβλέποντο στην από 17/5/2011 Προγραμματική Σύμβαση ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. – Ο.ΚΑ.ΝΑ. Κατόπιν αυτής της αιφνιδιαστικής εξέλιξης ζητήθηκε από το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. αυστηρός αναλυτικός οικονομικός απολογισμός του ΟΚΑΝΑ με βάση την σύμβαση.

3)Σε προσαρμογή του αιτήματός μας, διεβιβάσθη στο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. ειδικός διαχειριστικός έλεγχος που διενεργήθηκε στον ΟΚΑΝΑ κατόπιν σχετικής απόφασης του ΔΣ του ΟΚΑΝΑ από ορκωτούς ελεγκτές.

Στον πίνακα που υπεβλήθη αναλύεται σύνολο δαπάνης 10.083.026,37€ (δαπάνη που έγινε σύμφωνα με τους ορκωτούς μέσα σε μόλις εφτά μήνες από 1.9.2011 έως 31.3.2012)

Επί αυτού, το 40 % των δαπανών (3.600.877,39 Ευρώ) προδήλως ΔΕΝ εμπίπτουν στην σύμβαση αφού αφορούν κατασκευαστικές δαπάνες και υποδομές κτιρίων.

Για τις υπόλοιπες δαπάνες όπως π.χ. της μισθοδοσίας (κόστος στελέχωσης) στους πίνακες εμφαίνεται ότι μέσα σε εφτά μήνες από 1.9.2011 έως 31.3.2012 η δαπάνη είναι 3.051.746.96 Ευρώ. Προς τούτο εξετάζεται αν εμπίπτουν στα πεδία της συμβάσεως ως προβλέπονται ανά μονάδα υποκατάστασης και ειδικότητα, αλλά και με βάση ποια κανονιστική οδό (δίκαιο προσλήψεων ΟΚΑΝΑ) έγινε η ανάληψη υποχρέωσης ή η εκταμίευση αφού καμία προκήρυξη ή πρόσληψη δεν είναι γνωστή στο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. ενώ η δυνατότητα του ΟΚΑΝΑ να συνεργάζεται με ιατρούς, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και νοσηλευτές υπό καθεστώς έκδοσης Δελτίου Απόδειξης Υπηρεσιών δόθηκε με το άρθρο 41 του Ν. 4058/2012 (ΦΕΚ 63 Α΄/22-3-2012) στις 22 Μαρτίου του 2012.

Επιπλέον επειδή ο προαναφερόμενος ειδικός διαχειριστικός έλεγχος ήταν δειγματοληπτικός έλεγχος νομιμότητας παραστατικών (σύμφωνα με τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων) δεν προέκυπτε αν εμπίπτουν οι δαπάνες στα αναλυτικά και λεπτομερή πεδία της σύμβασης κατά μονάδα υποκατάστασης και προβλεπόμενης οροφής δαπάνης.

4)Παραλλήλως εστάλη στο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. από τον ΟΚΑΝΑ αίτημα τροποποίησης της από 17/5/2011 υπογεγραμμένης Προγραμματικής Σύμβασης, όπου ο ΟΚΑΝΑ συνομολογεί εφόσον αιτείται τροποποίηση για ακόμα μία φορά ότι έχει ήδη προβεί εν αγνοία του ΚΕΕΛΠΝΟ σε μονομερή τροποποίηση και έχει ήδη δαπανήσει υψηλό μέρος των χρημάτων του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα και σε έργα που δεν προβλέπονται στην από 17/5/2011 Προγραμματική Σύμβαση ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. – Ο.ΚΑ.ΝΑ..

5) Το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο οικονομικός απολογισμός του Ο.ΚΑ.ΝΑ. εκφεύγει των όρων της από 17/5/2011 Προγραμματικής Σύμβασης, και με δεδομένο τον κλονισμό της καλής πίστης έναντι του αντισυμβαλλόμενου Οργανισμού κατήγγειλε, την 18ηΜαίου του 2012, την Σύμβαση και αποφάσισε επιπροσθέτως να αναζητηθούν τα χρήματα εκ της προκαταβολής τω 10,2 εκ Ευρώ, τα οποία δεν χρησιμοποιήθηκαν για τους σκοπούς και το αντικείμενο της από 17/5/2011 Προγραμματικής Συμβάσεως.

6)Αξιοσημείωτο είναι δε ότι κατόπιν της λήψης της απόφασης του ΚΕΕΛΠΝΟ για καταγγελία της συμβάσεως (18.05.2012), επιδόθηκε στις 05. 07. 2012 στο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. «νέος- διαφορετικός» απολογισμός του ΟΚΑΝΑ, όπου το ποσό που αναφερόταν ότι δαπανήθηκε έως το Μάιο 2012, ήταν σχεδόν 50 % μικρότερο ήτοι 5.447.671,95€ αντί για 10.083.026,37€ όπως δηλωνόταν αρχικώς και επισήμως από τον διαχειριστικό έλεγχο των ορκωτών.

Σε κάθε περίπτωση, όλες οι ενέργειες του ΚΕΕΛΠΝΟ έγιναν αρμοδίως δια αποφάσεων του Συλλογικού του Οργάνου με διαφάνεια και σεβασμό στον θεσμικό του ρόλο και είναι γνωστές στον ΟΚΑΝΑ.

Συνοψίζοντας:

Το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., με γνώμονα τους ασθενείς συμβλήθηκε αρχικώς με τον Ο.ΚΑ.ΝΑ. με μία πολύ αναλυτική ως προς τους όρους της σύμβασημε κύριο στόχο την εμψύχωση δικτύου με ανθρώπινο δυναμικό προς όφελος των ασθενών και την βασική κάλυψη των φαρμακευτικών τους αναγκών για 3 έτη.

Το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. ενημερώθηκε οψίμως και κατόπιν της ήδη μονομερούς τροποποίησης της συμβάσεως από την πλευρά του Ο.ΚΑ.ΝΑ. και την ήδη ανάληψη υποχρέωσης και εκταμίευση χρημάτων από τον ΟΚΑΝΑ σε πεδία που ουδόλως προβλέπονται στην σύμβαση.

Το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. κατήγγειλε την Σύμβαση

Σήμερα από τα 10.2 € που έχει καταβάλει το ΚΕΕΛΠΝΟ στον Ο.ΚΑ.ΝΑ. για την υλοποίηση του έργου με απόδοση λογαριασμού, ο Ο.ΚΑ.ΝΑ. έχει καταθέσει τιμολόγια στο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. που αφορούν την συγκεκριμένη σύμβαση ποσού 5.447.671,95€ κατά δήλωσή του και όχι 10.083.026,77 που προκύπτουν από δαπάνες από την ΄Εκθεση Ειδικού Διαχειριστικού Ελέγχου και ήδη εξετάζεται κατά πόσο ακόμα και αυτές οι συγκεκριμένες δαπάνες εμπίπτουν στην σύμβαση, άλλως θα ζητηθεί η επιστροφή όσων διατέθηκαν για άλλους σκοπούς.

Σημειώνεται ότι σε νομοθετήματα που εξεδόθησαν μεταγενέστερα της συμβάσεως ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.- ΟΚΑΝΑ, προβλέπεται ότι η δαπάνη για την Ίδρυση, μεταφορά και λειτουργία Θεραπευτικών Μονάδων του Οργανισμού κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.) θα καλυφθεί από πιστώσεις του ίδιου – ΚΑΕ ΟΚΑΝΑ 2548 και όχι από το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. Ειδικότερα, με βάση την παρ. 10 του άρθρου 40 του Ν.4025/2-11-11 (ΦΕΚ 228Α) και την κατ΄ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αριθ. ΔΥΓ6/Γ.Π.123418/9-11-11 (ΦΕΚ 2910Β/22-12-11) «Ίδρυση, μεταφορά και λειτουργία Θεραπευτικών Μονάδων του Οργανισμού κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.), σε παραχωρούμενους χώρους Νοσοκομείων» –καθορίζεται ότι η δαπάνη ίδρυσης και λειτουργίας θεραπευτικών μονάδων του Ο.ΚΑ.ΝΑ., καλύπτεται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με επιχορήγηση ύψους 10.000.000€ για το έτος 2011 και 30.000.000€ για κάθε επόμενος έτος, από τον 2548ΚΑΕ του ΟΚΑΝΑ…»

Β. Στην κατηγορηματική διάψευση των αναφερομένων της Πρόεδρου του ΟΚΑΝΑ στην σημερινή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων και Διοίκησης, σχετικά με «άγνοια» επί της καταγγελίας της συμβάσεως. Η Πρόεδρος του ΟΚΑΝΑ, κα Μ. Μαλλιώρη, συμμετείχε, ως μέλος ΔΣ ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., στην Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. που έλαβε τόπο την 18η Μαΐου 2012, συνεδρίαση κατά την οποία το ΔΣ του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. κατήγγειλε την Σύμβαση και της ανεγνώσθη αυτολεξεί η σχετική απόφαση. Επιπλέον, ακολούθως δυνάμει της συγκεκριμένης Συνεδριάσεως γνωστοποιήθηκε και εγγράφως στον ΟΚΑΝΑ η σχετική απόφαση καταγγελίας της συμβάσεως.

Πηγή: http://www.paraskhnio.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σχολιάστε