8:00 - 22:00

Ώρες Λειτουργίας Δευτ- Παρασκευή.

213 0266195

Τηλ. 24ωρης εξυπηρέτησης

Facebook

Instagram

Search
 

Η αντιμετώπιση ενός πιο σύνθετου προβλήματος ναρκωτικών στην Ευρώπη

ΜΕΡΙΜΝΑ ΖΩΗΣ > Στήλες  > Απεξάρτηση  > Η αντιμετώπιση ενός πιο σύνθετου προβλήματος ναρκωτικών στην Ευρώπη

Η αντιμετώπιση ενός πιο σύνθετου προβλήματος ναρκωτικών στην Ευρώπη

Ένα θέμα που επαναλαμβάνεται συχνά στην έκθεση αυτή είναι η αυξανόμενη ανάγκη να αναπτυχθούν τρόποι αντιμετώπισης που επιδεικνύουν ευαισθησία στη σύνθετη και πολύπλευρη φύση του προβλήματος των ναρκωτικών που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Κατά την εξέταση της πρόληψης των ναρκωτικών, της θεραπείας και των δράσεων για τη μείωση των συνεπειών απαιτείται καλύτερη κατανόηση όσων συνιστούν καλή πρακτική και των δράσεων που βασίζονται σε τεκμηριωμένα στοιχεία. Από τις περίπου 380.000 αιτήσεις για θεραπεία που αναφέρθηκαν συνολικά το 2004, η κάνναβη ήταν η κύρια αιτία παραπομπής σε θεραπεία σε περίπου 15 % των περιπτώσεων, γεγονός που την καθιστά τη δεύτερη πιο συχνά αναφερόμενη ουσία μετά την ηρωίνη. Οι θεραπευτικές υπηρεσίες ασχολούνται επίσης με περισσότερα προβλήματα που οφείλονται στα διεγερτικά και την πολλαπλή χρήση των ναρκωτικών, περιλαμβανομένου ενός σημαντικού ποσοστού επικάλυψης των προβλημάτων από τα παράνομα ναρκωτικά και το αλκοόλ. Ωστόσο, σε επίπεδο γενικού πληθυσμού δεν γνωρίζουμε αρκετά για τις συνέπειες στη δημόσια υγεία από τη συστηματική και διαρκή χρήση αυτών των ειδών ναρκωτικών, ούτε για τις πιθανές ανάγκες παρέμβασης εκείνων που τα χρησιμοποιούν. Η αποδεικτική βάση στην Ευρώπη για τον καθορισμό του τρόπου αντιμετώπισης των προβλημάτων ναρκωτικών είναι ισχυρότερη όσον αφορά την αντιμετώπιση του προβλήματος της παράνομης χρήσης οπιοειδών, όπου πλειάδα στοιχείων ενισχύουν την ανάπτυξη και τη στοχοθέτηση των υπηρεσιών. Η αυξανόμενη ομογνωμία που υπάρχει ως προς τη χάραξη πολιτικής με γνώμονα το τι είναι πιθανόν να αποτελεί κατάλληλη παρέμβαση για την προβληματική χρήση ηρωίνης συνδυάζεται με την αυξανόμενη ανάγκη να υπάρξει η ίδια σαφήνεια ως προς τον τρόπο αντιμετώπισης ενός περισσότερο ανομοιογενούς προβλήματος ναρκωτικών στην Ευρώπη.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σχολιάστε