8:00 - 22:00

Ώρες Λειτουργίας Δευτ- Παρασκευή.

213 0266195

Τηλ. 24ωρης εξυπηρέτησης

Facebook

Instagram

Search
 

Έγκριση του Vivitrol για τη θεραπεία εξάρτησης από οποιοειδή

ΜΕΡΙΜΝΑ ΖΩΗΣ > Στήλες  > Απεξάρτηση  > Έγκριση του Vivitrol για τη θεραπεία εξάρτησης από οποιοειδή

Έγκριση του Vivitrol για τη θεραπεία εξάρτησης από οποιοειδή

vivitrol 123483
25 Μαίου 2010. – Η Alkermes ανακοίνωσε ότι στο νέο φάρμακο VIVITROL (ναλτρεξόνη βραδείας αποδέσμευσης, ενέσιμο εναιώρημα) για εξάρτηση από οπιοειδή έχει δοθεί προτεραιότητα στην εξέταση του FDA. Καθεστώς εξέτασης κατά προτεραιότητα, χορηγείται σε θεραπείες που θα προσφέρουν σημαντικές προόδους στην θεραπεία ή παρέχει μια θεραπεία όπου δεν υπάρχει επαρκής θεραπεία. Αυτή η κατάσταση επιταχύνει το πρότυπο χρόνο εξέτασης 10 έως 6 μήνες.

Τα δεδομένα από την ανάλυση της πρόθεσης για θεραπεία έδειξαν ότι οι ασθενείς που λάμβαναν αγωγή μια φορά το μήνα με VIVITROL επέδειξαν στατιστικά σημαντικά υψηλότερα ποσοστά μείωσης των οπιοειδών στις εξετάσεις των ούρων, σε σύγκριση με ασθενείς που έλαβαν εικονικό φάρμακο (p <0,0002). Επιπλέον, ο μέσος ασθενής που λαμβάνει VIVITROL είχε το 90% μείωσης των οπιοειδών στις εξετάσεις των ούρων κατά τη διάρκεια της φάσης αξιολόγησης της μελέτης. Επιπλέον, οι ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με VIVITROL έδειξαν μια σημαντική μείωση της επιθυμίας για οπιοειδή σε σύγκριση με ασθενείς που έλαβαν εικονικό φάρμακο, όπως μετρήθηκε από μια αναλογική κλίμακα.

VIVITROL είναι ένας ανταγωνιστής οπιοειδών χορηγείται μία φορά το μήνα με ενδομυϊκή ένεση και έχει εγκριθεί στις ΗΠΑ για τη θεραπεία της εξάρτησης από το αλκοόλ.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σχολιάστε