Μέριμνα Ζωής Μ.Κ.Ο

27 Δεκ

ΜΕΡΙΜΝΑ ΖΩΗΣ Μ.Κ.Ο.

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(2 ψήφοι)

Η «Μέριμνα Ζωής» ΜΚΟ δραστηριοποιείται από το 1999 στο δύσκολο έργο της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων, αναπτύσσοντας οργανωμένες δράσεις με στόχο την ψυχολογική υποστήριξη και την προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης των ομάδων αυτών, αλλά και παράλληλα την ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου για την άρση των διακρίσεων που υφίστανται αυτές οι κοινωνικές ομάδες.

ΟΜΑΔΕΣ – ΣΤΟΧΟΣ : ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Με τον όρο «Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες» νοούνται οι πληθυσμιακές ομάδες από τις οποίες αποτρέπεται η πλήρης συμμετοχή στην οικονομική, κοινωνική και πολιτική ζωή ενός τόπου ή η πρόσβαση τους στην εκπαίδευση και την αγορά εργασίας. Η αρνητική εικόνα που πολλές φορές έχει το κοινό για τα άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, οδηγεί στην εμφάνιση διακρίσεων σε βάρος τους, στην τοποθέτησή τους στο περιθώριο της κοινωνίας και τελικά στον στιγματισμό τους.

Η «Μέριμνα Ζωής» ΜΚΟ, θέτοντας ως σκοπό την ψυχική υποστήριξη και την παράλληλη αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού, διακρίνει τις δράσεις της σε δύο βασικούς τομείς, τον τομέα απεξάρτησης από κάθε είδους εξάρτηση και στο τομέα υποστήριξης ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

Αναλυτικότερα, στο πρώτο τομέα οι ομάδες-στόχοι είναι:

• Χρήστες ουσιών ή άτομα που βρίσκονται σε διαδικασία απεξάρτησης

• Άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα εξάρτησης (τυχερά παιχνίδια, ηλεκτρονικά παιχνίδια και διαδίκτυο, διατροφικές διαταραχές κλπ)

Στον τομέα υποστήριξης ευπαθών κοινωνικών ομάδων οι ομάδες–στόχοι είναι:

• Οροθετικοί

• Φυλακισμένοι – Αποφυλακισμένοι

• Ειδικές κατηγορίες γυναικών που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό

• Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 – Λοιπές κατηγορίες ανέργων σε περιοχές ή κλάδους υψηλής ανεργίας

• Άτομα με αναπηρίες

• Άτομα με ψυχικές ασθένειες

• Παλιννοστούντες – Πρόσφυγες – Μετανάστες

• Ειδικές πολιτισμικές ομάδες (π.χ. Τσιγγάνοι, Πομάκοι)

ΣΚΟΠΟΙ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΖΩΗΣ Μ.Κ.Ο.

• Συμβουλευτική και Ψυχολογική Υποστήριξη Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων

• Κοινωνική Επανένταξη Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων

• Προώθηση Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων

• Πρόληψη και ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου σε θέματα διακρίσεων που σχετίζονται με Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες

• Ανάπτυξη διεπιστημονικών συνεργασιών και δικτύων με τοπικούς, εθνικούς και διεθνείς φορείς

• Ανάπτυξη ερευνητικής στρατηγικής για την υποστήριξη Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων

• Εκπόνηση μελετών και προτύπων σχεδίων σχετικά με τους κοινωνικοοικονομικούς και κοινωνικοψυχολογικούς παράγοντες που συνδέονται με Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες

• Ανάπτυξη προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης για Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες – Επαγγελματικός προσανατολισμός και ανάπτυξη υφισταμένων επαγγελματικών δεξιοτήτων

• Προώθηση των ιδεών του εθελοντισμού και της κοινωνικής προσφοράς σε ποικιλία πεδίων δράσης (περιβάλλον, πολιτισμός, παιδί και έφηβος, τρίτη-τέταρτη ηλικία κλπ.)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΔΡΑΣΕΙΣ

• Προγράμματα συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης σε θέματα εξαρτήσεων, συμπεριφοράς, σχέσεων, διαχείρισης προβλημάτων και γενικότερα προσωπικών και διαπροσωπικών δυσκολιών

• Προγράμματα συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού σε ανθρώπους που κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό με στόχο την κοινωνική και εργασιακή τους ενσωμάτωση

• Προγράμματα πρόληψης για μαθητές – Ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση μέσα από συζητήσεις και βιωματικές ασκήσεις

• Προγράμματα πρόληψης για ομάδες γονέων με ποικίλη θεματολογία (ενημέρωση για το πρόβλημα των εξαρτήσεων, βελτίωση οικογενειακών σχέσεων, επικοινωνία, άρση του κοινωνικού αποκλεισμού κ.α.)

• Προγράμματα ενημέρωσης–ευαισθητοποίησης των τοπικών κοινοτήτων (φορείς, σύλλογοι, οργανώσεις)

• Συνεργασίες με τοπικούς, εθνικούς και διεθνείς φορείς

• Δράσεις προώθησης των ιδεών του εθελοντισμού και προσέλκυσης νέων εθελοντών

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: «ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΟΝΟ ΝΙΚΗΤΕΣ!» »

Προσθήκη σχολίου